• WIJ GEVEN U GRIP OP SCHADE AAN DE GEBOUWDE OMGEVING MET HULP VAN RADAR SATELLIETEN

    ESA/ATG medialab

  • WIJ METEN BEWEGINGEN VAN GROND EN CONSTRUCTIES VAN 1 MILLIMETER PER JAAR

  • WIJ METEN UW HELE STAD OF PROJECT IN - ZELFS ‘S NACHTS EN DOOR WOLKEN HEEN

500-800

km hoogte

1

mm/jaar precisie

100.000

metingen/km²

60

metingen/jaar

DE VOORDELEN VAN INSAR

MILLIMETER NAUWKEURIGE METINGEN

Volg de kleinste hoogteveranderingen van gebieden zo groot als een land of zo klein als een gebouw.

WEKELIJKSE METINGEN

Monitor alle relevante beweging met hoge nauwkeurigheid met tot 60 metingen per jaar.

Sentinel-1 satellite in space
A SAR amplitude image of the Amsterdam area

100.000 METINGEN/KM²

Een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden vergeleken met conventionele technieken met dit aantal metingen

KIJK TERUG IN DE TIJD

data vanaf 1992 voor langetermijn analyse en het vinden van schade oorzaken.

An historical map and looking glass
An oil pipeline through a desert area

AUTOMATISCH & OP AFSTAND METEN

Voorkom kosten en risco’s voor personeel ter plaatse. Geen kunstmatige reflectoren nodig.

GEMAKKELIJK GROTE DATASETS GEBRUIKEN

Mobiel of op kantoor, ons flexibele cloud platform biedt snel toegang tot de data.

Sensar Large Datasets

Radarsatellieten

Radarsatellietdata wordt al voor langere tijd gebruikt in de wetenschappelijke wereld, maar het neemt pas sinds kort een vlucht in de industrie. Het voordeel van radar is dat het werkt in alle weersomstandigen en ook dag en nacht. Daarnaast is het staat om tot op een paar millimeter nauwkeurig kleine bewegingen te detecteren, bijvoorbeeld bewegingen die worden veroorzaakt door inklinking van de bodem. Momenteel zijn er al verschillende radarsatellieten actief en er komen er meer aan, dus deze technologie is klaar voor operationeel gebruik.

Radarsatellieten zenden een signaal uit naar het aardoppervlak en meten de reflecties die terugkomen van onder andere gebouwen, objecten en de aarde zelf. Door deze opnames van hetzelfde gebied te vergelijken, kunnen we millimeter-nauwkeurige hoogteveranderingen meten. Welke reflecties er terug komen bij de satelliet hangt af van de eigenschappen van het oppervlak. Ze zijn doorgaans sterker voor harde, hoekige objecten zoals stedelijk gebied, wegen of harde grond.

We hebben geen eigen satellieten in beheer, maar gebruiken alle grote publieke en commerciële beschikbare databronnen. Deze satellieten kunnen verschillen in resolutie, opname interval, beschikbaarheid van historische data en prijs. Wij bepalen aan de hand van deze factoren welk datatype het beste is voor uw toepassing.

Deformaties meten

De radarsatelliet stuur een sinusvormig radarsignaal naar de aarde en meet de reflectie. Deze reflectie bestaat uit twee componenten:

De amplitude: de sterkte van de reflectie. Deze kan visueel geïnterpreteerd worden.

De fase: de fractie van een volledige golf op het het moment dat het signaal ontvangen wordt door de satelliet. Dit zit er willekeurig uit.

Beide componenten zijn essentieel voor InSAR metingen, maar het gebruik van de fase maakt ze zo nauwkeurig.

radarsatelliet meet de fase waardes van alle objecten in het gebied waar deze overheen komt. Nadat de satelliet voor de tweede keer over is gekomen kunnen we de fase waardes vergelijken. Wanneer een bepaald object beweegt (bv. het huis in onderstaand figuur), verandert de afstand dat het radarsignaal af moet leggen. Dit zorgt voor een faseverschil tussen de twee satellietopnames. Aangezien we nu het faseverschil weten kunnen we dit vergelijken met de lengte van een volledige radargolf om de deformatie te bepalen met hoge nauwkeurigheid. Dit heet InSAR.

Omdat het huis aan het verzakken is, moet het satellietsignaal een langere afstand afleggen tijdens de tweede opname. Dit zorgt voor een faseverschil dat nauwkeurig omgerekend kan worden naar een deformatiewaarde.

De InSAR techniek kan gebruikt worden om twee opnames te vergelijken, maar de echte kracht ligt in de deformatie tijdseries. Met tot wel 60 opnames per jaar kunnen zeer kleinschalige deformatiepatronen gevolgd worden over gebieden zo groot als een volledig land of zo klein als een individueel gebouw. Daarnaast zorgt het gebruik van meerdere opnames voor een betere modellering van de verstoringen, waardoor de meetnauwkeurigheid wordt verhoogd.

Het gebruik van InSAR data vraagt om een andere kijk op deformatie data dan de conventionele meettechnieken. Daarom is consultancy support inbegrepen tijdens de opstartfase van elk project. Wij helpen om InSAR data toe te passen voor uw business case.

© Copyright Sensar - Design by DMVY